04:05 ICT Thứ năm, 27/10/2016

BHXH các địa phương: Đẩy mạnh tuyên truyền Nghị quyết 21-NQ/TW

Thời gian qua, BHXH nhiều địa phương đã tập trung tuyên truyền thực hiện Nghị quyết 21-NQ/TW ngày 22/11/2012 của Bộ Chính trị về Tăng cường cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BHXH, BHYT giai đoạn 2012- 2020, qua đó tạo chuyển biến về nhận thức của các ngành, các cấp, các tầng lớp nhân dân về các chính sách này...

 

Giới Thiệu Chung

Bảo hiểm xã hội

Bảo hiểm xã hội Là chính sách lớn của Đảng và Nhà nước góp phần bảo đảm ổn định đời sống cho người lao động ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, thúc đẩy sự nghiệp xây dựng đất nước, bảo vệ tổ quốc Bảo hiểm xã hội là sự đảm bảo thay thế được bù đắp một phần thu nhập cho người lao động khi...

BHXH Bắc Kạn

Đơn vị nợ BHXH
Bình Luận Quốc Tế

Thời tiết Bắc Kạn

Hỗ Trợ Trực Tuyến

Quản Trị WEB

Name: Đinh Nhật Thành
Phone: 0983.294.800
thanhdn0806@gmail.com

Name: Trần Hải Sơn
Phone: 0978.096.399
Son@gmail.com
Bộ Phận Một Cửa
Phòng Nghiệp Vụ

Đăng nhập thành viên

Thăm dò ý kiến

Bạn biết gì về Bảo hiểm xã hội

Là Cơ quan sự nghiệp thuộc chính phủ

Là doanh nghiệp kinh doanh

Là Doanh nghiệp nhà nước

Tất cả các ý kiến trên